Bestuur

Algemene Vergadering Juliaan Claerhout-kring

Groepsfoto 9/2/2013

 

Raf Amez

Lode Beck

Griet Claerhout

Monique Claerhout

Jos Colson

Jacky Debeuckelaere

Bernard Delange

Michaël Delange

Bert De Smet

Bart Desmyter

Geert Eeckhout

Jacob Hobbel

Jozef Luttun

Marie-Christine Martens

Guy Seyns

Annelies Vandendriessche

Tomas Van Respaille

Carlos Verbrugghe

Rudy Verbrugghe

Frederik Vynckier

 

Kernbestuur

 

Griet Claerhout

Monique Claerhout (ondervoorzitter/secretariaat)

Michaël Delange (redactieverantwoordelijke)

Bert De Smet (voorzitter/penningmeester)

Rudy Verbrugghe

 

Redactieraad Leiesprokkels-Jaarboeken &

fotoboekjes 'mijn dorp'

 

Foto : redactieraad van 7/10/2012, tijdens voorstelling 11de Leiesprokkels-Jaarboek.

 

Griet Claerhout

Monique Claerhout

Michaël Delange (redactieverantwoordelijke)

Bert De Smet

Annelies Vandendriessche

 

Medewerkers

 

Walter Deruyck

Elza Goesaert

Emiliënne Vandenbulcke